15 maart 2020

Gevolgen Corona

datum 15 april 2020

Beste Nieuw in Balans bezoeker

Graag houden wij u op de hoogte welke gevolgen de tijdelijke Corona maatregelen voor u en ons hebben.

Wat betreft de geplande afspraken voor de locatie in Ede. Deze kunnen als gevolg van de sluiting van de Sportschool waar de praktijk zich bevind geen doorgang vinden. De getroffen cliënten zijn hiervan inmiddels per mail op de hoogte gebracht. Bestellingen kunnen vooralsnog gewoon doorgegeven worden. De begeleiding zal voornamelijk online plaatsvinden.

Voor de locatie in Apeldoorn geldt dat er behalve de verhoogde hygiëne ook gepaste afstand gehouden zal worden tijdens de consulten. Deze afspraken kunnen vooralsnog gewoon doorgang vinden.

Mochten er vragen zijn dan kunt u mij bereiken via info@nieuwinbalans.nl